Kniedistractie

ReumaNederland geeft al jarenlang geld aan het
veelbelovende onderzoek naar kniedistractie bij mensen met
artrose. Kniedistractie is een behandeling bij ernstige
knieartrose voor mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Tot op
heden wordt deze behandeling nog niet vergoed. Maar er is
goed nieuws: Binnenkort start namelijk een groot onderzoek
naar de werkzaamheid van de kniedistractie. Als de
werkzaamheid met dit onderzoek kan worden aangetoond, is
vergoeding door de zorgverzekeraars een stap dichterbij.

Dit onderzoek wordt betaald met de Veelbelovende Zorg
subsidie van 6,7 miljoen euro van het Zorginstituut Nederland
(ZiN) en ZonMw. Het UMC Utrecht zal het onderzoek gaan
coördineren. Het onderzoek begint naar verwachting in
november 2021 en zal 4 jaar gaan duren.

Kan je met de kniedistractie een knieprothese jaren
uitstellen?
Mensen met knieartrose hebben last van pijn en moeite met
bewegen. Dit heeft veel impact op hun dagelijkse leven. Bij
ernstige klachten is nu alleen nog een knieprothese de
oplossing. Maar als je voor je 65e een knieprothese krijgt, zijn
de resultaten minder goed dan wanneer je die prothese op
oudere leeftijd krijgt. Daarbij is er een grote kans dat je meer
operaties nodig hebt, die vaak ingewikkeld zijn en een minder
goed resultaat geven.
Kniedistractie, waarbij het eigen gewricht gespaard blijft, lijkt
een slimme, goed werkende behandelmogelijkheid. Je kan
daarmee ook het plaatsen van een knieprothese naar
verwachting jaren uitstellen.
Het onderzoek dat eind dit jaar van start gaat zal de
resultaten van een kniedistractie vergelijken met het plaatsen
van een prothese. Vijftien Nederlandse ziekenhuizen doen
eraan mee, onder leiding van het UMC Utrecht. En er zullen
1200 mensen met ernstige knieartrose mee gaan doen. Als je
meedoet, wordt met een loting bepaald of je een
kniedistractie krijgt of een prothese. Na de operatie word je
nog twee jaar gevolgd om de resultaten van de ingreep voor
de middellange termijn te bekijken. De onderzoekers willen
de lange termijn resultaten onderzoeken door het bestuderen
van eerder verzamelde gegevens.
Paco Welsing, onderzoeksleider in het UMC Utrecht: “We
verwachten dat de uitkomsten van een kniedisctractie op de
middellange termijn vergelijkbaar zijn met die van een
knieprothese. Op de lange termijn verwachten we dat de
kniedistractie betere uitkomsten geeft. Want je behoudt je
eigen gewricht tot een leeftijd waarop je wel een prothese
nodig hebt. En die kan dan weer levenslang meegaan.
Extra hoopvol: misschien bestaat de kans dat we door
kniedistractie een uiteindelijke knieprothese helemaal kunnen
voorkomen.
Een eerder, kleiner, onderzoek wees al uit dat de behandeling
met kniedistractie voor mensen jonger dan 65 jaar een
veelbelovende behandeling is. Maar de behandeling is op dit
moment nog onvoldoende onderbouwd om het vergoed te
laten krijgen. Zonder vergoeding uit het basispakket sterft
zo’n behandeling een stille dood. Dat zou zonde zijn.
Met de subsidie van ZiN en ZonMw kunnen we nu heel goed
en degelijk onderzoek doen. En daarmee aantonen dat een
kniedistractie voor deze groep mensen jonger dan 65 jaar
écht tot goede zorg behoort en mogelijk zelfs kosten
bespaart”.
Corné Baatenburg de Jong, Adjunct-directeur
ReumaNederland: “Als ReumaNederland werken we hard aan
nieuwe behandelingen voor mensen met artrose. Na onze
jarenlange investering in het onderzoek naar de
kniedistractie, zijn we blij dat het ZiN en ZonMW het met deze
subsidie mogelijk maakt om de werkzaamheid op grote schaal
te onderzoeken. We kijken uit naar de resultaten van het
onderzoek. En we hopen dat die aantonen dat de
kniedistractie echt een oplossing biedt voor mensen onder de
65 jaar met ernstige knieartrose.”

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security