Van het Bestuur

Van de voorzitter

Beste Mensen,
Allereerst een gezond en een gelukkig nieuwjaar gewenst.
Op 2 januari vierde ik mijn 37e verjaardag ( ha ha ) samen met
nog 1684 anderen in Noord Holland volgens de ANWB.
Ik mocht vele positieve en goedbedoelde reacties ontvangen.
We treffen het met het weer toch! Het is nog niet te koud
zodat we nog steeds naar buiten kunnen.
Het secretariaat is druk bezig met het organiseren van leuke
dagjes uit en zodra het weer kan, kunnen we direct van start
gaan.
Maar ja de storm van 18 februari heeft veel schade aangericht
behalve hier bij ons, we hoorden wel dat ergens bij een
verenigingslid een dak van een schuur is afgewaaid.
Hier in Medemblik gaat het seizoen alweer langzamerhand
beginnen met allerlei activiteiten, de stoomtram gaat weer
rijden en de musea gaan ook weer open. Dus ik hoef me niet
te vervelen de komende tijd.
Dus wat ons betreft zijn we klaar voor een mooie lente. De
VRA begint haar activiteiten met een Lentediner zodat we de
smaak weer te pakken hebben.
-Hans Beglinger

Van de secretaris

Lieve mensen!
Hier weer een berichtje van de secretaris.
Omdat we vorig jaar van ons lid Peter Dieke een mooie
schenking / legaat hebben ontvangen, heb ik voor de
verandering en weersomstuit een lentediner georganiseerd.
Op 30 maart 2022 hoop ik dat we in groten getale aan dit
diner gaan deelnemen. Omdat het Kerstdiner uitmuntend
verzorgd was, heb ik weer een arrangement in “De Zoete
Inval” in Halfweg georganiseerd. Gelukkig mogen we een
heleboel meer van onze minister.
Dus voor de broodnodige verandering en onderbreking hebben
we een kleine Bingo ingelast.
In Reade mogen we nog steeds geen bingo organiseren.
Zodra dit wel mag, gaan we natuurlijk in Reade
weer van start. En worden de vaste gasten bijtijds gebeld.

Omdat in januari het concert van het Amsterdams Volks Koor
i.v.m. de coronamaatregelen niet door ging, is er een nieuwe
datum geprikt en wel zondag 24 april 2022. Ik heb 20 kaarten
kunnen bemachtigen, dus heb je zin in een gezellige middag,
bel me even zodat je mee kunt. Voor de VRA-leden is de prijs € 10,-.
Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord is met openbaar
vervoer of met het Hortsik-busje makkelijk bereikbaar.
Zodra we groen licht krijgen van Reade gaan we de Algemene Leden Vergadering van de VRA organiseren. Dat zal een keer tijd worden. Tegen die tijd zijn de relevante stukken beschikbaar.

Van de redactie

Alweer een VRA-Nieuws op de mat, het moet niet gekker
worden. Bij het schrijven van dit stukje proza zijn de scherpe
kantjes van de Corona maatregelen versleten. Gelukkig maar.
Buiten het verenigingsnieuws heb ik een aantal artikelen
verzameld die van eminent belang zijn voor onze leden.
De onderwerpen zijn voeding, beweging en ontwikkelingen op
het medisch vlak, reuma gerelateerd natuurlijk .
Het blijkt uit medische onderzoeken steeds weer dat de juiste
voeding voor ieder individu van belang is. Kortom leefstijl.

Van de penningmeester

Er hebben al diverse leden de contributie voor 2022 betaald,
dus hoopt de penningmeester dat de andere leden, die geen
automatische incasso hebben, de contributie van € 20,- snel
overmaken op rekening NL95INGB0004446439 t.n.v. van de VRA. 
In noodgevallen mag je het bedrag ook op kantoor langsbrengen
bij Marianne dan heb je ook gelijk nog een gezellige tête á tête.
De contributie wordt medio maart 2022 middels de automatische
incasso geïnd. Ik wil dringend verzoeken, als je nog geen automatische
incasso hebt, om deze alsnog  via de penningmeester te regelen.
Het scheelt zoveel werk en ik zit niet om onnodig werk verlegen.
Door Martin wordt in samenwerking met Marianne hard
gewerkt aan het financieel jaaroverzicht. De cijfertjes moeten
tenslotte weer kloppen als een zwerende vinger.

Belastingaangifte 2021
Nico Brinker heeft zich aangemeld om in april 2022
weer voor de VRA-leden de belastingaangifte te willen invullen.
Zou je dit ook graag gedaan willen hebben, bel dan even met
Marianne 06-20436050 zodat zij je op de lijst kan zetten
en een rooster kan opstellen.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security