Van het bestuur

Van de voorzitter

Beste Mensen.

We  kunnen weer genieten van mooi weer deze periode. Want het zomer seizoen gaat weer beginnen met alle leuke activiteiten die  we kunnen gaan doen.

Ook was er op 30 maart jongstleden het lente diner met bingo, een groot succes met veel leden die akte de présence gaven.

Boven verwachting was er een groot aantal leden aanwezig op de ALV , alsnog onze dank hiervoor. Deze bijeenkomst is in alle rust en vriendschap verlopen. Marianna heeft het stokje van het penningmeesterschap overgedragen aan Monique Rappard. Monique was echter herstellende van een operatie en moest verstek laten gaan. Het bestuur wenst haar een spoedig herstel.

Ook de Paas Bingo was druk bezet. Alle aanwezige gingen met prijzen en een doos verse eieren naar huis wat zeer werd gewaardeerd.

Ik ga U weer bij een volgende gelegenheid zien en waarschijnlijk met een leuk uitje.

Hans Beglinger

 

Van de secretaris              

Lieve mensen

Hier weer een berichtje van de secretaris.                        

Omdat Marianna aangegeven heeft niet langer de verantwoording voor haar functie te kunnen dragen, moesten we snel een andere penningmeester zoeken.  Gelukkig wil Monique Rappard, die al in het bestuur zit, deze taak overnemen. We hebben afgesproken dat wij, Monique en Marianne, het samen willen doen, natuurlijk met onze steun en toeverlaat Martin, die ons nog nooit in de steek gelaten heeft. Het bestuur heeft er dus alle vertrouwen in dat het op dezelfde voet door kan blijven gaan. 

Omdat Monique op de dinsdag voor onze ALV geopereerd is, moest ze zich bij de ALV afmelden. We wensen haar vanaf deze plek van harte beterschap. Zodra ze weer is opgeknapt, gaan we samen aan de slag. Zo spoedig mogelijk zal deze mutatie in het VRA-bestuur bij de Kamer van Koophandel worden doorgegeven. 

Op woensdag 13 april was er een druk bezochte Algemene Leden Vergadering in het auditorium van Reade. De vergadering verliep vlot. Martin projecteerde het financieel verslag over de afgelopen drie jaar, op de muur, goed leesbaar voor iedereen. Hoewel er twee jaar geen ALV in verband met Covid19 maatregelen, gehouden kon worden, is wel door de kascontrolecommissie elk jaar de administratie doorgenomen en steeds voor akkoord bevonden. Met de financiën moet een bestuur steeds alert zijn, vandaar de controles. Reina Beglinger en Jos Elzinga hebben zich bereid verklaard ook het volgende verenigingsjaar de kascontrolecommissie te willen vormen. Ze doen dit graag omdat het bij Gerdus en Marianne thuis gedaan wordt en Martin om de hoek woont.

Tijdens de ALV heeft Marianne de scheidende penningmeester Marianna bedankt voor de jaren, dat ze zich ingezet heeft voor de VRA, dit werd vergezeld van een tuiltje bloemen, een doos bonbons en drie klapzoenen. Marianna blijft wel lid van de VRA.  De notulen van de ALV zijn bij deze editie van het VRA-Nieuws bijgevoegd.

Na de ALV was er nog een Paasbingo. Iedereen was nerveus maar ging uiteindelijk toch met een prijsje naar huis. Aan het eind van deze middag kreeg iedereen een doosje met 10 kippeneitjes uit Waverveen mee, alvast voor de Pasen.

Het lentediner op 30 maart 2022 in “De Zoete Inval” was druk bezocht, 81 gasten en was weer geweldig goed verzorgd. Gerdus was die dag jarig, 70 jaartjes jong geworden. Hij had nooit eerder zoveel gasten voor zijn verjaardag en nooit eerder had hij zoveel cadeautjes ontvangen. Hij dankt  iedereen voor de cadeaus. Ook nu was er een kleine snelle bingo en had iedereen een cadeautje. Aan het eind van deze middag kreeg iedereen een schattig lentebakje mee naar huis.

Als u deze editie leest zijn 25 leden naar een concert van het Amsterdams Volkskoor in het Zonnehuis in Amsterdam Noord geweest. Een kort verslag leest u in de volgende editie. Op 17 mei gaat de VRA met 2 bussen op safari in de Beekse Bergen. De uitnodiging met inschrijfformulier vindt u bij dit VRANieuws. Meld je snel aan dan kun je nog mee.                    

Verder staat er nog een theatervoorstelling in de planning. Hierover volgt nog een nader bericht.

Marianne

 

Van de redactie 

Eind april 2022 ging deze editie al weer naar drukkerij AVANTI in Wilnis. Zoals al eerder vermeld zijn we blij met dit bedrijf, namelijk hoge kwaliteit, meedenkend, klantvriendelijk en nog meer. Dit keer onder meer een artikel over het succesvolle lente diner, dit alles gelardeerd met een reeks foto’s. Deze zijn gemaakt met twee verschillende camera’s en dat was te merken bij de opmaak.

Een steeds terugkerend onderwerp is voeding voor onze leden, zeker bij fibromyalgie. Vandaar dit uitgebreide artikel.                   

Een druk bezochte ALV, gevolgd door een bingo. De notulen van deze ALV zijn bij deze editie gevoegd.

In één item wordt een nieuwe ontwikkeling in behandeling van Artrose beschreven.

Je kunt merken aan de hand van het aantal verenigingsactiviteiten, dat de leden iets hebben in te halen. Dus, maak er gebruik van als je kunt. Je leeft tenslotte maar eenmaal. Mocht je in reïncarnatie geloven dan is het nog maar te bezien of je ooit weer lid van de VRA wordt!

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security