Vergoeding van extra kosten vanwege ziekte of beperking

Amsterdammers met een laag inkomen kunnen een vergoeding krijgen voor de extra kosten die zij maken voor hun chronische ziekte of beperking. Tot december 2014 kon men deze vergoeding aanvragen via het formulier Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken (Atcg). Deze regeling is per 1 januari 2015 vervallen en hiervoor in de plaats gekomen is de Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm).

Uit de Nieuwsbrief Amsterdam

Meer informatie kunt u vinden opwww.amsterdam.nl/voorzieningen.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security