Van het bestuur

Van de voorzitter

Voor onderzoek en behandeling ben ik opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. kortademigheid en vermoeidheid. Ze hebben een stent geplaatst en daar moet ik nu van revalideren.  
Een leuke en goed bezochte Nieuwjaars- receptie geeft ons weer hoop dat het voor de VRA een goed jaar wordt. Er heeft zich weer een aantal nieuwe leden aangemeld. Ik heet deze mensen een goede tijd met onze vereniging toe. Op stap gaan willen alle leden van de vereniging. Dit wetende heeft het bestuur een aantal ernstige plannen bedacht en de eerste voorbereidingen getroffen. Vanuit het secretariaat worden meer details bekend gemaakt. Wil je aanhaken, wacht niet te lang want “vol is vol”. En je moet wel je contributie voor dit jaar hebben voldaan als je mee wilt. Verder is er iemand in de vereniging, die warme contacten onderhoudt met de weergoden. Dagelijks bestookt hij de weergoden met eisen, om tijdens de dagjes uit mooi weer te krijgen. Vanuit mijn stoel steun ik deze initiatieven.

Hans Beglinger, voorzitter


Van de penningmeester

Eind februari heeft Martin de automatische incasso geïnd. Gelukkig hebben al een heleboel leden de contributie keurig op tijd betaald. Heeft u nog niet betaald, maakt u het dan z.s.m. over? De contributie bedraagt € 20 p.p. per jaar. Meer mag natuurlijk ook.  
Ik reken op u hoor!!!  


Van de secretaris

Hier ben ik weer met een stukje proza over het reilen en zeilen van het secretariaat.

De nieuwjaarsreceptie was weer erg gezellig met prosecco, eigengebakken oliebollen en appelflappen. Omdat Carla ziek was, hebben we naar vervanging moeten zoeken en die hebben we gevonden in Ina en Jan Molleman. Carla beterschap en Ina en Jan hartelijk bedankt. 

De bingo in januari was ondanks een flink aantal afmeldingen toch nog goed bezocht. Rietje was plotseling opgenomen in het ziekenhuis, dus moest verstek laten gaan. Ook onze voorzitter Hans zit in de lappenmand, dus wij wensen ze beiden en andere zieken van harte beterschap. De volgende bingo is 1 maart 2018.

Op 15 januari 2018 kregen we het droevige bericht dat Frans van Houts is overleden. Frans was nog bij het kerstdiner aanwezig en is daarna in het ziekenhuis opgenomen. Wij wensen Hetty heel veel sterkte.

Woensdag 14 maart gaan we weer eten met de Eetclub. Heb je zin om met een stel gezellige mensen uit eten te gaan, dan kun je je aanmelden bij Marianne

Op 22 maart gaan we naar het theater.

We hebben al 82 aanmeldingen voor de geweldige musical Annie M.G. Schmidt, dus dat is weer een schot in de roos. Als u toch nog mee zou willen, komt u op de wachtlijst. Maar niet geschoten is altijd mis en je weet nooit hoe een koe een haas vangt.

Op woensdag 11 april staat de themadag gepland, deze wordt weer in samenwerking georganiseerd met de Hart & Vaatgroep.

 Van 19 maart tot en met 25 maart 2018 is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds.

Jet de Court (van het Reumafonds) heeft ons gevraagd of wij met de allernieuwste collectebus, met een stel leden samen bij een supermarkt willen gaan staan om te collecteren.
Heb je zin om je een paar uurtjes hiervoor in te zetten, meld je dan aan bij Marianne  06-20436050. Aan het eind van de collecteweek gaan we dan samen onder het genot van een kopje koffie met appeltaart onze ervaringen delen.    #De nieuwe collectebus met pin mogelijkheid.


Van de redactie

Alweer de 2e editie 2018. 2 maanden zijn verstreken en al weer een VRA magazine vol interessante  wetenswaardigheden. Zo als jullie ook op onze website hebben kunnen zien, worden er ook met de regelmaat van de klok interessante items of uitnodigingen door Mirjam geplaatst. De site is dagelijks te verversen en dit magazine niet. Open de website, het geeft steeds verrassingen. Begin april is er weer de jaarlijkse algemene leden vergadering. Hier kun je het beleid en de activiteiten van de vereniging beoordelen en becommentariëren. De broodnodige levensvatbaarheid van de vereniging wordt mede bepaald door de mate van interesse voor de vereniging bij de leden.

Ook is het van groot belang om actief deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u het gevoerde beleid van de zittende raad beoordelen en eventueel mee bepalen hoe de nieuwe raad er uit gaan zien. De belangen van chronische patiënten zijn groot, ook in de gemeenten, dus ga stemmen!.

 
 
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security