Samen met het bestuur naar 2020

Terugblik op 2019 en een toost op 2020 !

Van de voorzitter

 Beste Mensen.
Als u dit leest is het jaar alweer om.

We hebben Sinterklaas weer bij Reade mogen begroeten en het is voor de kinderen weer een spannende middag geweest met veel cadeaus.

Ook de kerstmiddag was weer een daverend succes. Deze dag is weer uitstekend en tot in de puntjes door Marianne Walma en Marianna Hopman met hulp van vele vrijwilligers georganiseerd. Zonder de inzet van vrijwilligers lukt niets in zo’n grote vereniging. In de volgende editie zal een verslag van de Kerstmiddag worden opgenomen.

We mogen U toch zeker weer ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari 2020 met oliebollen en andere lekkernijen?

Bij deze wil ik alle vrijwilligers die dit jaar weer hun vrije tijd hebben opgeofferd bedanken voor hun inzet en hopend in het nieuwe jaar weer een goede samenwerking te hebben.

Hierbij wens ik U allen een prettige jaarwisseling en een goed 2020

Hans Beglinger


Van de penningmeester en de secretaris

Lieve leden,
Als jullie dit lezen, is het jaar 2020 alweer begonnen.

Wanneer ik zo terugblik op 2019 was het een fijn en gezellig verenigingsjaar. Met veel leuke dingen zoals; de Nieuwjaarsreceptie in de Koffiecorner van Reade.   Het 40-jarig Jubileum met een BBQ in Borchland met een fantastisch optreden van het Zwanenkoor.

Het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum met pannenkoeken eten, varen op de Jordaanboot, de oergezellige Bingo en de jaarlijkse Picknick. Ook zijn we een paar keer met de Eetclub op stap geweest. Het bezoek van onze Sinterklaas was ook weer een happening.

Donderdag 14 november zijn we met de Vrijwilligers naar Corendon geweest als dank voor het vele werk dat deze mensen structureel doen voor de VRA.

Het Kerstdiner zal ook wel weer een daverend succes worden, we hebben de zanger/musicus Hans Vestering gevraagd een optreden te verzorgen. De prijzen voor de Tombola hebben we met veel liefde uitgezocht en zijn prachtig. We zijn ontzettend blij met de gulle giften van onze sponsoren. Verderop in het VRA-nieuws staan ze allemaal vermeld. 

Volgend jaar willen we proberen weer eens een theater te bezoeken, dat is nogal lastig omdat we zo’n 80 kaarten moeten reserveren. Ik ga mijn best doen!! Wel heb ik al 60 plaatsen kunnen bemachtigen voor een optreden van het Amsterdams Volkskoor in de Meervaart voor 20 november 2020. Hier hebben we goede recensies over gelezen.

We hopen dat er donderdag 9 januari 2020 weer veel leden komen opdraven om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Wij zorgen voor zelfgemaakte oliebollen en een glaasje champagne!!!

De directeur van ReumaNederland Lodewijk Ridderbos gaat in 2020 met pensioen. Wij kunnen terugkijken op een jarenlange en prettige samenwerking. Wij wensen hem alle goeds en hopen dat hij nog lang van zijn pensioen mag genieten.

Zijn opvolger, de heer Jan-Willem Förch, wensen wij veel succes met deze nieuwe uitdaging bij ReumaNederland. Wij gaan ervan uit dat wij met hem ook een prettige samenwerking zullen hebben. 

Onze gedachten gaan ook uit naar een aantal ernstig zieke VRA leden. Vanaf hier wensen we ze veel sterkte en zo mogelijk genezing.

Bij deze wil ik mijn rechter- en linkerhand Marianna bedanken voor de geweldige samenwerking. Zonder   hulp kan ik niets organiseren.   

Rest mij jullie allemaal een fantastisch 2020 te wensen met veel geluk en vooral veel gezondheid.
Tot ziens bij de nieuwjaarsborrel.

Marianne


Van de redactie

“Schone schijn bedriegt” is een bekende gezegde in onze taalwereld en een waarheid als een koe. Het afgelopen jaar is het ledental van onze VRA nagenoeg gelijk gebleven. Hierbij hulde voor de nieuwe leden en we wensen deze leden te kunnen leveren, waarom ze lid van onze vereniging zijn geworden. De leden van het VRA-bestuur worden ouder, net als de leden van de VRA. De “tand des tijds” knaagt. Vooralsnog loopt de organisatie binnen de vereniging “gesmeerd”. Maar oh wee, als er een bestuurslid uitvalt, om welke reden dan ook! De organisatie hinkelt op één been, bij vallen is het dan moeilijk opstaan. Dus, leden, neem initiatief om het voortbestaan van de vereniging zeker te stellen.

De directeur van ReumaNederland drs. Lodewijk Ridderbos gaat m.i.v. 1 januari 2020 van zijn pensioen genieten. Hij wordt opgevolgd door de heer Jan-Willem Förch.

Wederom staat er een aantal medische artikelen in dit verenigingsblad, naar ik hoop worden ze gelezen en ter harte genomen. Het zijn niet alleen de artsen en andere therapeuten, die het leed of de pijn kunnen verzachten, maar u, als patiënt, heeft daarin ook een grote en doorslaggevende rol.

ReumaNederland laat de komende tijd onderzoek doen naar de effecten van vegetarische voeding op de gevolgen van reumatische artritis en artrose. (Noot redactie; vegetarische voeding zou ook sterke invloed hebben op diabetes en hart- en vaatziekten) In 2020 zal dit onderwerp nog vaak ter sprake komen.

Ook nu zijn er weer enkele bijdragen voor het VRA-Nieuws aangeleverd door enthousiaste leden. Dank daarvoor. Eén adverteerder, Martinus Tours, heeft te kennen gegeven niet verder te willen adverteren. Daarom vindt u op de omslag een andere advertentie.

De redactie wenst u veel leesplezier.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security