In Memoriam Annie en Henk

In Memoriam  Annie Haster en Henk Nonnekes

 Op 25 mei is Annie overleden in het hospice waar ze toch nog een hele poos geweest is. Ze was al vanaf  begin december ziek, daarom hebben we haar bij het laatste kerstdiner gemist. Omdat niemand bij de plechtigheid aanwezig mocht zijn, hebben we door middel van een belronde geprobeerd zoveel mogelijk leden op te trommelen zodat we op 2 juni een erehaag konden vormen bij haar huis. Er stonden heel veel mensen aan de kant van de weg op de Bilderdijkkade om haar de laatste eer te bewijzen. 

Annie was een prominent lid van onze vereniging en bezocht trouw alles wat we organiseren. We wensen Ronnie en de kinderen heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. Ik zal haar telefoontjes erg missen, die ze altijd pleegde, als we een dagje uit ofzo hadden gehad om te bedanken voor de goede zorgen. Rust zacht lieve Annie. We zullen je missen!               

 

Op dinsdag 16 juni 2020 is het VRA-lid Henk Nonnekes, ten gevolge van een ernstig ongeval, eerder gebeurd op zaterdag 13 juni 2020, in het VUMC overleden.

Hoewel Henk pas sinds 2015 lid was de VRA heeft hij toch veel betekend voor onze vereniging. We hebben hem leren kennen als een echte verenigingsman. In zijn leven heeft hij zich voor diverse verenigingen ingezet en niet geschuwd om verantwoordelijkheid te nemen. Binnen de vereniging bleek het een vitale en joviale man te zijn met een Bourgondische inslag. Henk is 90 geworden.

Rust zacht Henk we zullen je missen.

Het bestuur van de VRA kon hem strikken voor menige klus, echter niet meer voor een bestuursfunctie, dit gezien zijn leeftijd.
Als “ballenman” bij de bingo was hij een autoriteit. Als lid van de kascontrolecommissie was hij ook een autoriteit. Als “meester oliebollenbakker” was hij ook een autoriteit.Henk was een vereniging technisch  kritische algemeen adviseur van de VRA.
Aan levenslust ontbrak het Henk niet! Het is triest dat hij op deze manier aan zijn einde moest komen.
Op woensdag 24 juni 2020 zal de uitvaart plaatsvinden. Mogelijk dat er dan door de belangstellenden een “Erehaag” geformeerd zal worden. INFO: Marianne 06-20436050.
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security