Besturendag Reumafonds

Twee afgevaardigden van het bestuur van de

Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o.

bezochten voor de derde keer de besturendag van het Reumafonds.

Op de dag van het VRA-jubileumfeest 17 mei 2014 werd er onder leiding van Lodewijk Ridderbos, directeur van het Reumafonds, de halfjaarlijkse besturendag georganiseerd welke plaatsvond in de congresruimte van het Spoorwegmuseum  in Utrecht.

De opzet van een besturendag is de banden tussen het Reumafonds en de diverse reumapatiëntenverenigingen (RPV’s) te verstevigen en de besturen te wapenen voor de toekomst. Het blijkt dat het een gouden greep is van het Reumafonds, want de interesse van de RPV’s is groot en binnen het Reumafonds is het instituut van de besturendag bestendigd.

Allerlei onderwerpen komen ter sprake; zowel ervaringen van het Reumafonds als van de diverse RPV’s worden uitgewisseld. Meningen en adviezen van de RPV’s worden ter harte genomen door het bestuur van het Reumafonds en zijn medebepalend voor het beleid.

Zoals gebruikelijk was er weer een druk programma.
Na de opening door Lodewijk Ridderbos werden er, door de diverse programmamanagers van het Reumafonds, de nieuwste wetenswaardigheden verteld. Het beleid van het Reumafonds werd uitgebreid uitgelegd. Vooral de financiën zijn voor de RPV’s van belang.

Het bijpraten van de RPV’s ging voornamelijk over

  1. Communicatie:
    nieuwe voorjaarscampagne; ‘We zijn met 2 miljoen, samen kunnen we iets doen”.
  2. Onderzoek:
    aandacht en financiering voor kleine startup-bedrijven die ervoor zorgen dat bepaalde reumabehandelingen op de markt kunnen komen.
  3. Belangenbehartiging:
    de KiesWijs-actie voor goede zorg aan chronisch zieken door gemeenten, en het verzoek van het Reumafonds om vergoeding van fysiotherapie te behouden in het basispakket voor een specifieke groep patiënten die ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen hebben door reumatoïde artritis of de ziekte van Bechterew.

Vragen vanuit de zaal werden zo uitgebreid mogelijk beantwoord. Er was dus een directe uitwisseling van informatie.

Na de pauze werd het centrale thema van deze besturendag besproken: Reuma en alternatieve behandelmethoden
Het begon met een inleiding over dit onderwerp door prof.dr. Hans Rasker.

Vervolgens werd het boek REUMA & Alternatieve behandelmethoden gepresenteerd. Het schrijven van dit boek was medegefinancierd door het Reumafonds. Het eerste boek werd dan ook aan Lodewijk Ridderbos overhandigd. De inleiding werd zeer humoristisch en relativerend uitgesproken. De aanwezigen hingen aan de lippen van de inleider.

Als laatste was er een interactieve forumdiscussie. Vragen kwamen uit alle hoeken van de zaal en gingen over een breed scala van behandelmethoden en de resultaten.

Na de lunch bestond de mogelijkheid om het spoorwegmuseum te bezoeken. De 2 afgevaardigden van de VRA werden echter bij het VRA-jubileumfeest verwacht. Voor vertrek werden zij door de aanwezigen gefeliciteerd met het 35-jarig jubileum.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security