Van het bestuur

Van de voorzitter

Beste Mensen

Mijn vrouw en ik hebben gebruik gemaakt van de voordelige kaarten voor een voorstelling van Thalia, we hebben hiervan erg genoten, het is jammer dat U er niet bij geweest bent.                                                        
De Algemene Leden Vergadering was redelijk goed bezocht, er waren 40 leden gekomen en alles is in goede harmonie afgerond, de meesten zijn gebleven voor de gezellige bingo.                                                                   
 Zoals U misschien vernomen hebt, ga ik i.v.m. ziekte mijn inzet als voorzitter beperken. De honneurs zullen zoveel mogelijk door de andere bestuursleden worden waargenomen.                                                     
Het is zo jammer dat er zo weinig animo is als het bestuur activiteiten organiseert dus mensen meld je wat meer aan om mee te doen. Zoals bv naar Oosterleek, Contact- en Themadagen en/of Thalia.                                                                                                
Ik hoop dat er op ons 40 jarig Jubileumfeest op 11 mei veel leden aanwezig zullen zijn. Het wordt echt leuk!                                                                      
Op 13 april was er weer een Besturendag van ReumaNederland. Verderop staat een verslag.          
En kijk af en toe eens op onze website want daar staan vaak ook veel wetenswaardigheden op.

Hans Beglinger


Van de penningmeester en de secretaris

Hier weer de nieuwsfeitjes van de penningmeester en de secretaris. U heeft de uitnodiging voor ons 40-jarig jubileumfeest al ontvangen, maar heeft u het aanmeldingsstrookje al opgestuurd of afgegeven? Nee!, doe dat dan snel. We hopen op een grote opkomst. Het is tenslotte niet niks, veertig jaar VRA. Heb je hierover vragen, bel dan met het secretariaat. U kunt zich alleen aanmelden als de contributie voldaan is. Hebt u nog niet betaald, doe het dan snel. Op aandringen van verschillende leden hebben we toch  een verloting tijdens het jubileumfeest.

De lootjes kosten € 5,– voor zes loten. De lootjes hebben we in envelopjes gedaan. De prijzen hebben we op een tafel uitgestald met een nummer, dus als u een prijs heeft, kunt U direct zien of u een prijs heeft. Deze kunt u dat aan het eind van het feest afhalen.

De ALV was aardig goed bezocht, ca 40 aanwezigen. Monique moest zich i.v.m. een sterfgeval verontschuldigen. Ook haar gezondheid wil maar niet vooruit gaan. Sterkte Monique, we hopen dat je er op 11 mei wel bij bent. Verder willen we nog een aantal leden, zoals, Tjietra, Laila, Nelly, Nely, Hans, Tiny, Ineke en Mady beterschap wensen. Het gaat te ver om alle namen te noemen maar alle namen zijn overigens ook niet bij het bestuur bekend. Ons hart is bij jullie.

De Stichting “Vrienden van de VRA” is ter ziele. Het voormalig bestuur van deze Stichting heeft per 7 februari 2019 deze Stichting opgeheven en het banksaldo geschonken aan ReumaNederland.

Hierdoor moeten we onze leden teleurstellen omdat ze voor het sporten geen bijdrage meer krijgen van deze Stichting.

Het bestuur van de VRA moet in overleg gaan om wegen te vinden om toch een korting te kunnen gaan geven. Sponsors worden dus gezocht. Hebt u nog ideeën, neem contact op met het bestuur. Het bestuur ziet namelijk geen mogelijkheden om het uit de VRA-kas te financieren.

Marianna en Marianne


Van de redactie

Deze editie is ruim een week eerder afgerond als gebruikelijk. Drukker Klaas drukt in dit geval zijn snor door met Meivakantie te gaan. De verzenddatum is hetzelfde gebleven zoals u ziet. De “brocheerploeg”, een woord nog uit het verleden, hebben weer ontzettend hun best gedaan, dit met hilarische onderbrekingen en waarbij deze en gene op de hak is genomen. Het is leuk om de ouwe knarren nog zoveel humor te horen maken.

De Europese verkiezingen komen er weer aan. Ga, als het effe kan, stemmen.
Het is in ons aller belang, want de Europese Unie brengt ons land meer voordelen dan nadelen.
Laat je niet teveel beïnvloeden door verkeerde propaganda. De ouderen onder ons weten maar al te goed wat de kwalijke gevolgen van propaganda zijn.
Bij de Provinciale- en Statenverkiezingen hebben jullie natuurlijk ook gebruik gemaakt van je stemrecht.

In de volgende editie wil de redactie graag een mooi verslag opnemen van het Jubileumfeest met daarbij een klein aantal sfeerbepalende foto’s. Laat iemand zich opwerpen een mooi verslag te schrijven.

Ook in deze editie is een aantal artikelen verwerkt over gezondheid en dus goede voeding. Tijdens de laatste ReumaNederland Besturendag kwam het onderwerp “voeding” ook ter sprake. Het menselijk lichaam en de menselijke geest kun je niet los van elkaar zien, het zijn chemische fabrieken. Elk stofje beïnvloedt andere stofjes in je lichaam en zo word je gezond of ziek. Dus neem elke dag een appel. (oude reclamespot)

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security